Docela často se setkávám s tím, že lidé nevědí, kam se mohou obrátit s žádostí o psychologickou pomoc. A není se čemu divit, protože současná situace je málo přehledná. Doufám, že tenhle příspěvek pomůže k praktickému rozhodování ve chvíli, kdy člověk nějakou formu pomoci hledá, a neví, jaké má možnosti. Nejprve popíšu, kde všude se můžeme setkat s péčí o psychiku a které hlavní skupiny odborníků v této oblasti působí.

Na konci článku najdete rozhodovací pomůcky pro situace, když potřebujete:

Přehled nabídky psychologické pomoci

S psychologickou pomocí v nejrůznějších podobách se můžete potkat ve zdravotnictví, sociálních službách, školství, ve vězeňství a v soukromé sféře. V sociálních službách, školství a vězeňství psychologická pomoc doprovází čerpání jiných služeb. Pro příklad – domovy pro seniory, věznice nebo neziskové organizace pro pomoc obětem domácího násilí poskytují svým klientům také psychologickou podporu. O možnostech psychologické pomoci jsou klienti informováni v rámci balíčku poskytovaných služeb, některé organizace poskytují psychologickou podporu vybraným skupinám obyvatel i samostatně. Výhodou bývá bezplatnost těchto služeb, nevýhodou může být úzké cílení na nejohroženější skupiny lidí.

Další možností je čerpání péče o psychiku ve zdravotnictví – v nemocnicích / léčebnách nebo ambulantních ordinacích. Velkou výhodou je hrazení péče ze zdravotního pojištění a samozřejmě profesionalita. Nevýhodou může být časová (ne)dostupnost služeb a požadavek na přítomnost duševní poruchy a stanovení diagnózy. V rámci zdravotnictví fungují centra krizové intervence, která poskytují jednorázovou péči při akutních obtížích. Obvykle zde není nutné objednání a člověku doporučí, kam se může obrátit dál.

Mimo zdravotnictví a sociální služby mohou být psychologické služby poskytovány buď jako živnost vázaná nebo jako živnost volná. Vázaná živnost „psychologické poradenství a diagnostika“ je určena psychologům. Kromě vzdělání je zde požadavek na minimální praxi. Psychoterapii mimo zdravotnictví zákon v tuto chvíli neupravuje, přestože se o to některá profesní sdružení snaží již mnoho let. Naštěstí i přesto ve většině případů psychoterapii poskytují profesionálové s patřičným vzděláním, tedy akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem.

Hlavní skupiny profesionálů, se kterými se v souvislosti s psychologickými službami můžete setkat, jsou psychiatři, psychologové a psychoterapeuti.

Psychiatr

Psychiatr je lékař, který složil specializační zkoušku – atestaci v oboru psychiatrie. Předatestační příprava znamenala pro začínajícího lékaře pět let intenzivního vzdělávání. Kromě teoretických znalostí si osvojil zejména praktické dovednosti na více různých pracovištích.

Psychiatři působí v léčebnách, nemocnicích a ambulancích. Určují diagnózu, vedou léčbu a přepisují léky. Při diagnostice se mohou opírat o psychodiagnostické vyšetření klinického psychologa. Mohou také doporučit léčbu nefarmakologickým způsobem – psychoterapii.

Psycholog

Psycholog je absolvent studia tzv. jednooborové psychologie. V Čechách se studuje většinou na filozofických fakultách univerzit. „Jednooborová“ znamená, že se student věnoval pouze psychologii a nestudoval ji jako doplněk studia jiného, např. pedagogického. S tímto vzděláním může psycholog poskytovat psychologické poradenství jako vázanou živnost, psychoterapii jako živnost volnou, nebo může jít po absolvování ročního kurzu „Psycholog ve zdravotnictví“ pracovat do zdravotnického zařízení.

Samostatně může ve zdravotnictví působit po absolvování atestace z klinické psychologie. Klinický psycholog může poskytovat psychoterapii ve zdravotnictví po další dvouleté atestaci ze systematické psychoterapie. Pokud chce pracovat s dětmi, je nutná ještě atestace z dětské klinické psychologie.  Nejen kvůli náročnému vzdělávacímu procesu je klinických psychologů málo, jsou přetížení a objednací doba dlouhá.

Psychoterapeut

Psychoterapii ve zdravotnictví poskytují psychiatři a kliničtí psychologové s atestací ze systematické psychoterapie a psychoterapeutickým výcvikem.  

Psychoterapie mimo zdravotnictví není zákonem nijak upravena a může být poskytována kýmkoli. [1] Česká asociace pro psychoterapii se dlouhodobě snaží o přijetí příslušných zákonů, podle kterých by psychoterapeut mohl být pouze odborník, který absolvoval psychoterapeutický výcvik a má psychologické vzdělání, nebo vzdělání v některém jiném relevantním oboru – sociální práce, adiktologie, všeobecná sestra a další. Naštěstí i přes chybějící legislativu většina psychoterapeutů takovéto vzdělání má.

[1] Viz např. polemika o právním výkladu pojmu psychoterapie zde: Telec, I. (2018). Psychoterapie a právo. Právní prostor. Získáno z https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/psychoterapie-a-pravo

A co je to ta psychoterapie?

Psychoterapeutická praxe je komplexní, vědomá a plánovaná léčba psychosociálních, psychosomatických a behaviorálních poruch či stavů utrpení pomocí psychoterapeutických vědeckých metod, a to interakcí mezi jednou či více léčenými osobami a jedním nebo více psychoterapeuty s cílem snížit záporný postoj ke změně a umožnit zrání, rozvoj a zdraví léčené osoby. To vyžaduje obecný i specifický výcvik a vzdělání.

Zdroj: Evropská asociace pro psychoterapii, EAP

Kam se obrátit, když … ?

Chci léky

Lékař

Psychiatr
Praktický lékař

Léky poskytnou rychlou úlevu a u některých stavů jsou nezbytnou součástí léčby.
Některá psychofarmaka může předepsat i Váš praktický lékař.

Potřebuji potvrzení

Ten, kdo po Vás požaduje nějaké potvrzení, vyšetření, posudek apod., by Vám měl zároveň vysvětlit, od kterého odborníka tento papír máte získat.

Dopravní psycholog

Zjištění psychické způsobilosti k řízení – určené kategorie vozidel, „vybodovaní“ řidiči

Dopravně psychologické vyšetření může provádět pouze psycholog s akreditací ministerstva dopravy.

Klinický psycholog, Psychiatr

Psychologické nálezy Pro další lékaře, např. před bariatrickou operací, při žádosti o invalidní důchod

Zprávu pro jiného odborníka ve zdravotnictví může vystavit klinický psycholog nebo psychiatr.

Soudní znalec

Posudky pro trestněprávní i občanskoprávní řízení před soudem

Pokud si soud vyžádá psychologický posudek, budete potřebovat soudního znalce v příslušném oboru.

Chci péči zdarma

Zdravotnictví

Psychiatr
Klinický psycholog
Psychiatrická nemocnice
Centrum krizové intervence

Péče je hrazena ze zdravotního pojištění a je vysoce profesionální, bohužel časově hůře dostupná.

Sociální služby

Např.
Centrum sociálních služeb Praha,
Bílý kruh bezpečí,
SOS centrum

Pro ohrožené skupiny obyvatel.
Poskytované většinou neziskovými a příspěvkovými organizacemi.

Chci pomoc rychle

Zdravotnictví a Sociální služby

Centra krizové intervence
Psychiatrické nemocnice
Linky důvěry

Pokud Vám, nebo Vašemu blízkému hrozí sebevražda, volejte 155.

Svépomocné skupiny

Např. Anonymní alkoholici, narkomani, přejídači, gambleři
Svépomocné skupiny pro pacienty se somatickými i psychickými obtížemi nebo jejich rodiny

Zpravidla při léčebných organizacích.

Soukromí profesionálové

Poradenští psychologové
Rodinní poradci
Psychoterapeuti

Specialisté v soukromém sektoru mohou nabídnout termín rychleji.

Je nás víc – vztahy

Manželský a rodinný poradce

se specializačním výcvikem v poradenství

Tito odborníci se úzce zaměřují na problematiku mezilidských vztahů. Jejich činnost spadá do kategorie sociálních služeb.

Psychoterapeut

Se systemickým psychoterapeutickým výcvikem

Systemická psychoterapie rozvádí myšlenky a metody rodinné terapie. Terapeut s tímto výcvikem nepohlíží na člověka izolovaně, ale vždy se ptá, jakým způsobem je jeho chování ovlivněno druhými lidmi a zároveň, jak on sám ovlivňuje druhé.

Chci růst

Alternativní služby

Meditace
Mužské a ženské kruhy
Rodinné konstelace
Reiki …

Tyto formy osobního rozvoje mohou být užitečné i zábavné a v jejich široké nabídce lze najít i kvalitní služby.

Kouč

KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE
OSOBNÍ ROZVOJ

Koučové pracují s celými týmy i jednotlivci; pro firmy, nebo na individuální zakázku.

Psychoterapeut

Psycholog
Psychoterapeut s jinou odborností

Profesionál s komplexním psychoterapeutickým výcvikem je vybaven širokou škálou dovedností a metod pro hledání a naplňování Vašeho potenciálu.


Ptejte se

Nenašli jste odpověď na svou otázku?
Zajímá vás něco dalšího?


Kontakt

Mgr. Daniela Sedmihradská – psycholog a psychoterapeut

Chcete se domluvit na první schůzce, nebo se jen na něco zeptat?
V každém případě vám budu ráda k dispozici.
 

Zavolejte

777 843 749, Po – Pá, 9:00 – 19:00
 
 

Najdete mě na Psychoterapeutické klinice Hermés

Ctiradova 10, Praha – Nusle
St, Pá 15:00 – 20:00
Po 17:30 – 20:30 / online

Nechte mi vzkaz

Kategorie: Příspěvky