Klient je expertem na svůj život, problémy a jejich řešení. Psychoterapeut je expertem na terapeutický proces.

H. Anderson & A. Goolishian

Postmoderní přístup k psychoterapii

Při své práci se opírám o postmoderní přístupy. Využívám zejména metody systemické, krátké a strategické terapie, blízká je mi narativní psychoterapie.

V psychologii vedle sebe existují různé teoretické směry s rozdílnými východisky i způsoby vedení terapie. Postmoderní přístup k psychoterapii tuto různost uznává a nachází inspiraci napříč směry. V duchu konstruktivistického myšlení terapeut nehledá jednu objektivní pravdu, ale přizpůsobuje se klientovu světu. Jednotlivé postupy jsou vybírány s ohledem na klientovu jedinečnost tak, aby z terapie čerpal co největší užitek. Typické je zaměření na komunikaci, kontext a budoucnost.

Osobně je pro mě důležitý respekt k jedinečnosti člověka a jeho vidění světa. Uvědomuji si, že při společných sezeních mohu do klientova života pouze nahlédnout. V terapii nabízím své dovednosti k tomu, aby se klient v krajině svého života mohl lépe zorientovat, zvolil si svůj cíl, posílen se vydal na cestu a dosáhl ho vlastními silami.

Krátká
psychoterapie

se věnuje konkrétnímu zadání a cíli klienta, kterých dosahuje rychle a efektivně. Z této oblasti využívám především na řešení zaměřenou terapii S. de Shazera. Za velkou inspiraci považuji P. Watzlawicka, zejména jeho práce s přesahy do rodinných systémů.

Strategická
psychoterapie

hledá funkční stabilitu v měnících se podmínkách života. Velmi účinným způsobem, jak toho dosáhnout, může být hypnóza, která je s tímto směrem úzce spjata. Při uplatňování tohoto přístupu se opírám především o M. H. Ericksona a J. Haleyho.

Systemická psychoterapie

uznává, že nejsme na světe osamoceni, ale jsme součástí sociálních systémů. Za užitečnou považuji citlivost k genderovým otázkám v rodinných systémech podle Š. Gjuričové. Velkou inspirací je pro mě narativní přístup H. Goolishiana a H. Andersonové.

Kontakt

Mgr. Daniela Sedmihradská – psycholog a psychoterapeut

Chcete se domluvit na první schůzce, nebo se jen na něco zeptat?
V každém případě vám budu ráda k dispozici.
 

Zavolejte

777 843 749, Po – Pá, 9:00 – 19:00
 
 

Brandýs n.L. – Stará Boleslav

nám. sv. Václava 60/12
 

Online

Nechte mi vzkaz