Všeobecná zdravotní pojišťovna začala přispívat na terapie u ověřených soukromých terapeutů. Přispívají 500 Kč na sezení až do maximálního počtu 10 sezení.

Jak to funguje?

Podrobné informace najdete na stránkách VZP, v hlavních rysech vypadá postup takto:

1) Získejte poukaz na terapii

Vyžádejte si poukaz na terapii od VZP, tzn. napište email na adresu opatrujse@vzp.cz . Žádný formulář, jen obyčejný email s prosbou o vystavení poukazu.

2) Přineste poukaz na první sezení

A na každé další sezení také. Poukaz se přikládá k žádosti o příspěvek, takže je poměrně důležitý.

3) Vyplňte dva dotazníky v sezeních

Pojišťovna příspěvek podmiňuje vyplněním vstupního a výstupního dotazníku. Tenhle krok můžete vypustit z hlavy, protože je vyplníme spolu na prvním a posledním sezení.

4) Vyplňte dotazník spokojenosti online

Kdykoli mezi ukončením terapie a vlastní žádostí o příspěvek je potřeba odpovědět na pár otázek o tom, jak jste byli s terapií spokojeni.

5) Požádejte o příspěvek

O příspěvek můžete žádat po skončení terapie, nebo po každém sezení zvlášť, případně i v průběhu např. za tři sezení. Pojišťovna doporučuje podání přes aplikaci Moje VZP, ale samozřejmě lze požádat i osobně na pobočkách, písemně nebo datovou schránkou.

K žádosti se přikládají:

  • Poukaz na terapii, na kterém jsou vyplněna data sezení a oba jsme ho podepsali.
  • Platební doklady – faktury, účtenky za hotové, u bezhotovostních plateb včetně výpisu z účtu. Můžeme se domluvit, jestli je budete chtít vystavovat při každém sezení, nebo hromadně zpětně, či zakoupit zvýhodněný balíček dopředu.
  • Vstupní a výstupní dotazník, dotazník spokojenosti

Jak je to u rodinných terapií?

Příspěvek VZP poskytuje dětem od 7 let věku. Za dítě žádají zákonní zástupci, poukaz a příspěvek se poskytuje na jméno dítěte. Je přípustné, aby při účasti na rodinné terapii požádali o příspěvek všichni zúčastnění. Podmínkou je, aby každý doložil vlastní platební doklad. (Částku přiměřeně rozdělíme např. na dvě účtenky.)

Stejný princip se uplatní i u párových a jiných hromadných terapií.

Na co si dát pozor?

  • Příspěvek se nevztahuje na sezení, kam klient bez řádné omluvy nedorazí, i pokud ho terapeut účtuje.
  • Během využívání poukazu je možné jednou změnit terapeuta.
  • Příspěvek se vztahuje na sezení, která proběhla v období od 1. 8. do 30. 11. 2021.
  • Faktura za poslední sezení nesmí být ve chvíli podání starší než 3 měsíce.
  • Zažádat lze nejpozději 15. 12. 2021.

Při objednání

Prosím při objednání mi dejte vědět, že chcete příspěvek čerpat. Máte-li jakékoli otázky, ráda vám je zodpovím.

Kategorie: Příspěvky