Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá na terapie u ověřených soukromých terapeutů 500 Kč na sezení až do maximálního počtu 10 sezení. Podrobné a oficiální informace najdete zde: www.dusevnizdravi.vzp.cz

V hlavních rysech vypadá postup takto:

1) Získejte poukaz na terapii

Vyžádejte si poukaz na terapii od VZP. Napište email na opatrujse@vzp.cz . Žádný formulář, jen obyčejný email. Pozor – poukaz není příspěvek. Jde o takové potvrzení, že pojišťovna vyhradila na vaši terapii prostředky a ve chvíli, kdy o příspěvek skutečně zažádáte, tak jí bude vyhověno. Pojišťovna přizná příspěvek pouze na sezení, která se uskutečnila až po vydání poukazu. Proto je vhodné zažádat o poukaz ještě před začátkem terapie.

2) Přineste poukaz na sezení

Sezení, na která budete chtít čerpat příspěvek, musí terapeut registrovat do aplikace vzp. K tomu budu potřebovat údaje z poukazu.

3) Požádejte o příspěvek

O příspěvek můžete žádat po skončení terapie, nebo po každém sezení zvlášť, případně i v průběhu např. za tři sezení. Pojišťovna doporučuje podání přes aplikaci Moje VZP, ale samozřejmě lze požádat i osobně na pobočkách, písemně nebo datovou schránkou.

K žádosti se přikládají:

  • Vyplněná a podepsaná žádost
  • Platební doklady – účtenky, faktury, u bezhotovostních plateb včetně výpisu z účtu
  • On-line vyplněný dotazník Průzkum spokojenosti

Termín podání žádosti je do 15. 12. 2023 při podání písemně nebo online, 31. 12. 2023 jinými způsoby.

Jak je to u rodinných a párových terapií?

Příspěvek VZP poskytuje dětem od 7 let věku. Za dítě žádají zákonní zástupci, poukaz a příspěvek se poskytuje na jméno dítěte. Je přípustné, aby při účasti na rodinné terapii požádali o příspěvek všichni zúčastnění. Podmínkou je, aby každý doložil vlastní platební doklad.

Stejný princip se uplatní u párových terapií.

Při objednání

Prosím při objednání mi dejte vědět, že chcete příspěvek čerpat. Máte-li jakékoli otázky, ráda vám je zodpovím.


Kategorie: Příspěvky